top of page

MORR / MÜHÜR, 2023

Çerçeve, 50x50

Kürdistan'daki köylerin ve yerlerin, eski adıyla zar zor görülebilen, zar zor okunabilen isim listesi, 1923 Lozan Antlaşması'nı onaylayan Atatürk mührünün arkasında kayboluyor.

O günden bu yana isimleri değiştirildi, türkçeleştirildi! Mekanlar, dil, kültür, yaşam mühürlendi!

MORR.jpg

"TÜRK" MÜHRÜ

Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması'nın alt kısmında burada yer alan mührü uygulamıştı. "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal" diyor. Mühür halen Osmanlı Türkçesi veya Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi dili olan Osmanlı Türkçesi ile bulunmaktadır. 1923'ten itibaren Atatürk tarafından dil reformları gerçekleştirildi, özellikle Latin alfabesinin Türkçeye uyarlanmasıyla başladı.

Bu "Osmanlı-Türk" mührü, Atatürk Türkiye'sinin tam egemenliğini, zorunlu nüfus mübadelesinin başlangıcını ve Türk olmayan kültür ve halklara yönelik baskıyı simgelemektedir. “Türk” Mührü bu zulmü simgelemektedir.

bottom of page